STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện châm HA-306 Hanil TM Co., Ltd Hanil TM Co., Ltd Sử dụng trong điều trị vật lý trị liệu Quy tắc 9 - Quy tắc Phân loại Trang thiết bị y tế điều trị chủ động TTBYT Loại A