STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc vi khuẩn/ virus có nắp RB02-A10 Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Phin lọc khuẩn sử dụng một lần được dùng để lọc khí thở và làm ấm -ẩm không khí (loại 3 chức năng) từ các thiết bị thông khí cơ học (như máy giúp thở cao tần) đến bệnh nhân. Bộ phin lọc khuẩn là rào cản ngăn cách bệnh nhân với bên ngoài. Sản phẩm lọc không khí khi bệnh nhân hít vào và thở ra. 3 TTBYT Loại B
2 Phin lọc vi khuẩn/ virus HEPA có nắp RB02-A11 Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Phin lọc khuẩn sử dụng một lần được dùng để lọc khí thở và làm ấm -ẩm không khí (loại 3 chức năng) từ các thiết bị thông khí cơ học (như máy giúp thở cao tần) đến bệnh nhân. Bộ phin lọc khuẩn là rào cản ngăn cách bệnh nhân với bên ngoài. Sản phẩm lọc không khí khi bệnh nhân hít vào và thở ra. 3 TTBYT Loại B
3 Phin lọc vi khuẩn/ virus HME có nắp, dùng cho người lớn RB02-A01 Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Phin lọc khuẩn sử dụng một lần được dùng để lọc khí thở và làm ấm -ẩm không khí (loại 3 chức năng) từ các thiết bị thông khí cơ học (như máy giúp thở cao tần) đến bệnh nhân. Bộ phin lọc khuẩn là rào cản ngăn cách bệnh nhân với bên ngoài. Sản phẩm lọc không khí khi bệnh nhân hít vào và thở ra. 3 TTBYT Loại B
4 Phin lọc vi khuẩn/ virus HME có nắp, dùng cho trẻ em RB02-P01 Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Phin lọc khuẩn sử dụng một lần được dùng để lọc khí thở và làm ấm -ẩm không khí (loại 3 chức năng) từ các thiết bị thông khí cơ học (như máy giúp thở cao tần) đến bệnh nhân. Bộ phin lọc khuẩn là rào cản ngăn cách bệnh nhân với bên ngoài. Sản phẩm lọc không khí khi bệnh nhân hít vào và thở ra. 3 TTBYT Loại B
5 Phin lọc vi khuẩn/ virus HME có nắp, dùng cho trẻ sơ sinh RB02-N01 Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Phin lọc khuẩn sử dụng một lần được dùng để lọc khí thở và làm ấm -ẩm không khí (loại 3 chức năng) từ các thiết bị thông khí cơ học (như máy giúp thở cao tần) đến bệnh nhân. Bộ phin lọc khuẩn là rào cản ngăn cách bệnh nhân với bên ngoài. Sản phẩm lọc không khí khi bệnh nhân hít vào và thở ra. 3 TTBYT Loại B
6 Phin lọc mở khí quản RB02-A17 Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Phin lọc khuẩn sử dụng một lần được dùng để lọc khí thở và làm ấm -ẩm không khí (loại 3 chức năng) từ các thiết bị thông khí cơ học (như máy giúp thở cao tần) đến bệnh nhân. Bộ phin lọc khuẩn là rào cản ngăn cách bệnh nhân với bên ngoài. Sản phẩm lọc không khí khi bệnh nhân hít vào và thở ra. 3 TTBYT Loại B
7 Ống hút đờm 24h 3 đầu kết nối 6Fr: RB07-01-24S 8Fr: RB07-02-24S Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Ống hút dịch dùng để loại bỏ dịch tiết trong đường hô hấp của bệnh nhân thở máy trong thời gian dài. 5 mục 4 TTBYT Loại B
8 Ống hút đờm 24h chuẩn 6Fr: RB07-01-24 8Fr: RB07-02-24 10Fr: RB07-03-24 12Fr: RB07-04-24 14Fr: RB07-05-24 16Fr: RB07-06-24 Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Ống hút dịch dùng để loại bỏ dịch tiết trong đường hô hấp của bệnh nhân thở máy trong thời gian dài. 5 mục 4 TTBYT Loại B
9 Ống hút đờm 72h chuẩn 6Fr: RB07-01-72 8Fr: RB07-02-72 10Fr: RB07-03-72 12Fr: RB07-04-72 14Fr: RB07-05-72 16Fr: RB07-06-72 Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Ống hút dịch dùng để loại bỏ dịch tiết trong đường hô hấp của bệnh nhân thở máy trong thời gian dài. 5 mục 4 TTBYT Loại B
10 Dây máy gây mê cao tần đa hướng, dùng cho người lớn, sử dụng một lần RB01-A07-180 Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Được kết nối với máy gây mê để dẫn khí gây mê từ máy vào phổi và lấy khí ra giúp lọc bớt CO2 trước khi bệnh nhân thở trở lại. 2 mục 1 TTBYT Loại B
11 Dây máy gây mê cao tần đa hướng, dùng cho trẻ em, sử dụng một lần RB01-P07-150 Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Được kết nối với máy gây mê để dẫn khí gây mê từ máy vào phổi và lấy khí ra giúp lọc bớt CO2 trước khi bệnh nhân thở trở lại. 2 mục 1 TTBYT Loại B
12 Dây máy gây mê cao tần gợn sóng, dùng cho người lớn, sử dụng một lần RB01-A02-160 Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Được kết nối với máy gây mê để dẫn khí gây mê từ máy vào phổi và lấy khí ra giúp lọc bớt CO2 trước khi bệnh nhân thở trở lại. 2 mục 1 TTBYT Loại B
13 Dây máy gây mê cao tần gợn sóng, dùng cho trẻ em, sử dụng một lần RB01-P02-160 Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Được kết nối với máy gây mê để dẫn khí gây mê từ máy vào phổi và lấy khí ra giúp lọc bớt CO2 trước khi bệnh nhân thở trở lại. 2 mục 1 TTBYT Loại B
14 Dây nối máy thở gợn sóng dùng cho người lớn, sử dụng một lần RB01-A05-160 Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Kết nối đường hô hấp của bệnh nhân với máy thở, giúp bệnh nhân có thể thở trong một dòng khí nhân tạo do máy tạo ra. 2 mục 1 TTBYT Loại B
15 Dây nối máy thở gợn sóng dùng cho trẻ em sử dụng một lần RB01-P05-160 Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Kết nối đường hô hấp của bệnh nhân với máy thở, giúp bệnh nhân có thể thở trong một dòng khí nhân tạo do máy tạo ra. 2 mục 1 TTBYT Loại B
16 Dây nối máy thở đa hướng dùng cho người lớn sử dụng một lần RB01-A30-180 Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Kết nối đường hô hấp của bệnh nhân với máy thở, giúp bệnh nhân có thể thở trong một dòng khí nhân tạo do máy tạo ra. 2 mục 1 TTBYT Loại B
17 Dây nối máy thở đa hướng dùng cho trẻ em sử dụng một lần RB01-P30-150 Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Kết nối đường hô hấp của bệnh nhân với máy thở, giúp bệnh nhân có thể thở trong một dòng khí nhân tạo do máy tạo ra. 2 mục 1 TTBYT Loại B
18 Dây nối máy thở lòng trong trơn dùng cho người lớn sử dụng một lần RB01-A15-180 Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Kết nối đường hô hấp của bệnh nhân với máy thở, giúp bệnh nhân có thể thở trong một dòng khí nhân tạo do máy tạo ra. 2 mục 1 TTBYT Loại B
19 Dây nối máy thở lòng trong trơn dùng cho trẻ em sử dụng một lần RB01-P15-150 Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Kết nối đường hô hấp của bệnh nhân với máy thở, giúp bệnh nhân có thể thở trong một dòng khí nhân tạo do máy tạo ra. 2 mục 1 TTBYT Loại B
20 Ống nối dây máy thở cao tần RB08-10 Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Shaoxing Reborn Medical Devices Co.,Ltd- Trung Quốc Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần được sử dụng để kết nối bộ dây máy thở cao tần với mặt nạ thở, ống nội khí quản hoặc các thành phần khác. Với thiết kế co nối 22 mm bên ngoài và 15 mm bên trong theo tiêu chuẩn ISO, thiết bị này có thể dễ dàng kết nối với dây máy thở kích thước người lớn cho đến trẻ em. 2 mục 1 TTBYT Loại B