STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ Oxy trong máu JPD-500D Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd Dùng để đo nồng độ Oxy trong máu được thiết kế phù hợp với sức khỏe con người Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C