STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ oxy trong máu JPD-500G Shenzhen Jumper Medical Equipment Co.,ltd Shenzhen Jumper Medical Equipment Co.,ltd Đo nồng độ oxy bão hòa trong máu Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Máy Nén Khí NE-J01 Contec Medical Systems co., ltd Contec Medical Systems co., ltd Hỗ trợ , cung cấp cho bệnh nhân xông khí dung mũi họng Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B