STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện tim Theo phụ lục Theo phụ lục Trismed Co., Ltd Máy điện tim dùng để ghi tín hiệu điện sinh lý của tim bệnh nhân Quy tắc 10,mục 2c TTBYT Loại B