STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm chứa vi rút Theo phụ lục Theo phụ lục Copan Italia S.p.A. BD Universal Viral Transport for Viral, Chalamydial, Mycoplasmal and Ureaplasmal Specimens, 1 mL Vial được dùng để thu thập và vận chuyển các bệnh phẩm lâm sàng có chứa vi rút, chlamydiae, mycoplasmas hoặc ureaplasmas từ nơi thu thập đến phòng xét nghiệm. Môi trường này có thể được xử lý bằng cách sử dụng các quy trình vận hành phòng thí nghiệm lâm sàng tiêu chuẩn để nuôi cấy vi rút, chlamydia, mycoplasmal và ureaplasmal. Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A