STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Pipet (Ống nhựa) Không BioIVT – Hoa Kỳ BioIVT – Hoa Kỳ Ống hút bằng nhựa dùng để hút huyết tương QT 5 - phần III -Phụ lục I– Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Cassette (Vỏ nhựa) Không BioIVT – Hoa Kỳ BioIVT – Hoa Kỳ Dùng để đựng bệnh phẩm QT 2 - phần II -Phụ lục I– Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B