STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường TĐG.DCI-01 DCI/ Việt Nam DCI/ Việt Nam Cất giữ tất cả các vật dụng cần thiết và vật có giá trị một cách hiệu quả và an toàn trong khu vực có thể tiếp cận được, đồng thời giảm nhẹ khối lượng công việc khử trùng và vệ sinh định kỳ với thiết kế bề mặt dễ lau chùi. Quy tắc 4, phần II, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A