STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm trải nylon Theo phụ lục Theo phụ lục TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Tấm trải nylon được dùng trong y tế: để trải, lót bệnh nhân và dụng cụ y tế. Quy tắc 4 - Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập khác, Phần II, Mục A Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A