STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm lót thấm hút (tấm lót sản khoa) 4 lớp - tiệt trùng; 4 lớp - không tiệt trùng; 5 lớp - tiệt trùng; 5 lớp -không tiệt trùng Công ty Cổ phần Châu Ngọc Thạch Công ty Cổ phần Châu Ngọc Thạch Dùng để lót dưới người sản phụ, bệnh nhân mới mổ hoặc người bệnh nằm tại chỗ Quy tắc 1, phần II của Thông tư 39Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A