STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mask, Scavenging KHA (D377230) Xinxiang Dongfeng Filter Technology Co., Ltd – Trung Quốc Xinxiang Dongfeng Filter Technology Co., Ltd – Trung Quốc Che mũi miệng QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Surgical Gown (Hooded Coverall) SG02 Xinxiang Dongfeng Filter Technology Co., Ltd – Trung Quóc Xinxiang Dongfeng Filter Technology Co., Ltd – Trung Quóc Tránh lây nhiễm trên thân QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A