STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test nhanh xác định kháng nguyên SARS-COV2 Theo phụ lục Theo phụ lục Roche Korea Company Ltd. Test nhanh covid-19 Có ít TTBYT Loại C