STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thẻ xét nghiệm định tính Troponin I Humasis Troponin I Humasis Co., Ltd. Humasis Co., Ltd. Xét nghiệm được thiết kế để định tính Troponin I tim (cTnl) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần; nhằm mục đích chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp tính (AMI). Quy tắc 3, Phần III, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 TTBYT Loại C