STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu và đo nhịp tim X1805 Shenzhen Changkun Technology Co., Ltd Shenzhen Changkun Technology Co., Ltd Dùng để kiểm tra nồng độ bão hòa oxy trong máu và đo nhịp tim Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C