STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống pha loãng dùng cho máy phân tích đông máu Match with Beckman Immunoassay System 81901 Zhejiang Aicor Medical Technology Co., Ltd, Zhejiang Aicor Medical Technology Co., Ltd, sử dụng làm ống pha loãng hồng cầu cho các xét nghiệm phân tích nhóm máu. Quy tắc 5, phần III, phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A