STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Móc treo túi nước tiểu MT-0620 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Dùng để treo túi đựng nước tiểu, túi được dẫn lưu từ bệnh nhân xuống, được xử dụng trong bệnh viện, các cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tủ đựng dụng cụ T2-0114 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Tủ dùng để thuốc, dụng cụ y tế, vật tư y tế trong các phòng khám, phòng mổ, phòng dược, phòng bệnh nhân tại các bệnh viện, các cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
3 Tủ đựng dụng cụ nội soi (Tủ đựng dụng cụ nội soi vô trùng) T6-0150; T6-0160; T6-0161; T6-0163; T6-0164 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Dùng để đựng và tiệt trùng, dụng cụ nội soi trong bệnh viện, các cơ sở y tế… Quy tắc 15, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C
4 Tủ để dụng cụ tiệt trùng (Tủ để dụng cụ phẫu thuật tiệt trùng ) T6-0162 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Dùng để đựng và tiệt trùng, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ y tế trong bệnh viện, các cơ sở y tế… Quy tắc 15, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C
5 Bàn thủ thuật Inox 2 tầng B5-2101 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Dùng để thao tác các thủ thuật khám chữa bệnh tại các bệnh viện, các cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
6 Tủ đựng đồ hấp sấy Inox T2-2102 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Tủ dùng để đựng dụng cụ đã được hấp sấy tại các bệnh viện, các cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
7 Xe đẩy dụng cụ vô khuẩn có quây bạt xung quanh X3-0304 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Dùng để vận chuyển các dụng cụ, vật tư y tế trong bệnh viện, các cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
8 Ghế phòng chờ (Ghế bệnh nhân ngồi chờ) GH4-0904; GH4-0905; GH5-0906; GH5-0907; GH5-0908; GH6-0909; GH6-0910; GH7-0911; GH7-0912; GH7-0915; GH7-0917; GH7-0918; GH7-0919; GH10-0916; GH12-0930 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Dùng để bệnh nhân ngồi chờ khám chữa bệnh trong bệnh viện, các cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
9 Trụ cắm panh Inox TC-5010 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Dùng để đựng panh, nhíp y tế, các vật dụng y tế trong bệnh viện, các cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
10 Bình phong 1 khúc (Bình phong y tế) BP-1800 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Dùng để tạo không gian riêng trong phẫu thuật, điều trị, thăm khám cho bệnh nhân trong bệnh viện, các cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
11 Bình phong 2 khúc (Bình phong y tế) BP-1700 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Dùng để tạo không gian riêng trong phẫu thuật, điều trị, thăm khám cho bệnh nhân trong bệnh viện, các cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
12 Bình phong 3 khúc (Bình phong y tế) BP-1600 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Dùng để tạo không gian riêng trong phẫu thuật, điều trị, thăm khám cho bệnh nhân trong bệnh viện, các cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
13 Bình phong 4 khúc (Bình phong y tế) BP-1500 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Dùng để tạo không gian riêng trong phẫu thuật, điều trị, thăm khám cho bệnh nhân trong bệnh viện, các cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
14 Thùng đựng dụng cụ nhiễm khuẩn TD1-4545 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Dùng để đựng các dụng cụ, vật tư y tế bị nhiễm khuẩn trong bệnh viện, các cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
15 Xe chở dụng cụ inox 4 bánh X3-0303 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Dùng để vận chuyển các dụng cụ, vật tư y tế trong bệnh viện, các cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
16 Bát inox (Bát y tế) K7C-0004 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Dùng để đựng các dụng cụ y tế trong bệnh viện, các cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
17 Hộp hấp bông băng Ø 360mm H185 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Dùng để đựng các loại băng, gạc… trong và sau khi hấp tiệt trùng trong bệnh viện, các cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A