STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Pin cỡ lớn System 8 Battery Pack, Large Stryker Manufacturing Kalamazoo Stryker Instruments Xem hướng dẫn sử dụng đi kèm tay khoan QT7, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B