STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghiệm chân không Theo phụ lục Theo phụ lục Plasti Lab S.A.R.L Ống nghiệm chân không dùng để thu nhận Quy tắc 5/ Phần III, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A