STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo tốc độ lắng máu HumaSRate 24 PT SHENZHEN YHLO BIOTECH CO., LTD. HUMAN Gesellschaft fϋr Biochemica und Diagnostica mbH Máy đo tốc độ lắng máu dùng để đo tốc độ lắng hồng cầu của mẫu máu QT6, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B