STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường nuôi cấy phát hiện vi khuẩn mycobacteria Theo phụ lục Theo phụ lục Becton, Dickinson and Company (BD) BD BBL™ MGIT™ Mycobacteria Growth Indicator Tubes được hỗ trợ bằng chất làm giàu BD BBL MGIT OADC và hỗn hợp kháng sinh BD BBL™ MGIT™ PANTA™ được sử dụng để phục hồi và phát hiện vi khuẩn mycobacteria. Loại mẫu phù hợp được sử dụng là mẫu lâm sàng đã khử tạp (ngoại trừ nước tiểu) và dịch cơ thể vô trùng (ngoại trừ máu). Quy tắc 3, Phần III, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C