STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường nuôi cấy phát hiện vi khuẩn mycobacteria BD BBL™ MGIT™ Mycobacteria Growth Indicator Tubes Becton, Dickinson and Company (BD), BD Diagnostic Systems Becton, Dickinson and Company (BD) BD BBL™ MGIT™ Mycobacteria Growth Indicator Tubes được bổ sung chất hỗ trợ tăng trưởng BD BACTEC ™ MGIT™ và hỗn hợp kháng sinh BD BBL™ MGIT™ PANTA™ được sử dụng để phát hiện và phục hồi vi khuẩn mycobacteria sử dụng trên hệ thống BD BACTEC™ MGIT™ 960 và BD BACTEC™ MGIT™ 320. Các mẫu bệnh phẩm được chấp nhận là các mẫu bệnh phẩm được ly giải, khử nhiễm (trừ nước tiểu) và dịch cơ thể vô trùng (trừ máu). Quy tắc 3, Phần III, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C