STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tăm bông lấy mẫu Length: 15 cm Broken at 8 cm Ningbo Trustlab Instruments Co., Ltd. Ningbo Trustlab Instruments Co., Ltd. Để lấy mẫu mũi và họng, lấy mẫu vi rút và lấy mẫu axit nucleic; Sản phẩm có thể được sử dụng với ống lấy mẫu vi rút. Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A