STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng che mắt chiếu vàng da Eye mask N-A; Eye mask N-B; Eye mask N-C, Eye mask T FARSTAR WUXI MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD FARSTAR WUXI MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD Băng che mắt để bảo vệ mắt cho em bé sơ sinh khi sử dụng đèn chiếu điều trị vàng da sau sinh Quy tắc 4 TTBYT Loại A