STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay khoan nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục Sirona Dental Systems GmbH Mục đích sử dụng sau trong nha khoa: Chuẩn bị lỗ và thân răng của chất làm răng cứng , loại bỏ chất trám, xử lý bề mặt răng và phục hình. Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục I thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B