STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nhiệt trán tự động SHI - 02 Công ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng Bách Khoa Công ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng Bách Khoa Sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể (tại trán) Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B