STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ bảo quản ống nội soi và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. Bảo quản dụng cụ nội soi phục vụ cho việc khám và điều trị bệnh trong bệnh viện Quy tắc 12, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A