STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trâm Nội Nha Theo phụ lục Theo phụ lục SHANGHAI FANTA DENTAL MATERIALS CO., LTD Dùng để sửa soạn ống tủy răng (sử dụng kết hợp với máy diều trị nội nha điều trị răng) Quy tắc 9 Phần II Phụ Lục 1 Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B