STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test xét nghiệm HbA1c dùng cho máy CLOVER-A1c SELF CLOVER-A1c SELF test cartridge INFOPIA CO., Ltd INFOPIA CO., Ltd xét nghiệm HbA1c Quy tắc 6 IVD TTBYT Loại B