STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng đệm chỉ khâu van tim Theo phụ lục Theo phụ lục Covidien LLC Miếng đệm PTFE được chỉ định sử dụng như là những vật liệu củng cố cho chỉ khâu không tự tiêu trong các trường hợp các mũi khâu có thể rách, xé rách mô. Những miếng đệm này được sử dụng trong các quá trình phẫu thuật khác nhau như khâu mạch máu, củng cố vết nứt, khâu cơ tim, khâu van tim và phẫu thuật gan. Quy tắc 7 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại D