STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường hoạt hóa tinh trùng 94215 Kitazato Corporation Kitazato Corporation Sử dụng để hoạt hóa tinh trùng (Pentoxifylline PF-0.5x5) Quy tắc 6, Phần III, Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
2 Môi trường hoạt hóa trứng CIR-10 ( 94251), CIM-10 (94260) Kitazato Corporation Kitazato Corporation Sử dụng để hoạt hóa trứng (Calcium Ionophore) Quy tắc 6, Phần III, Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C