STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghe khám bệnh Theo phụ lục Theo phụ lục HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG Sử dụng để thính chẩn, kiểm tra sức khỏe lâm sàng của người bệnh khi thăm khám và chuẩn đoán bệnh. Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A