STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số DRX Plus 2530C DRX Plus 3543 Detector DRX Plus 3543C Detector DRX Plus 4343 Detector DRX Plus 4343C Detector DRX Plus 4343F Detector DRX Plus 4343FC Detector Carestream Health, Inc./USA Carestream Health, Inc./USA Thiết bị được thiết kế để thu nhận hình ảnh chụp x-quang về cơ thể người bao gồm cả bệnh nhân là trẻ em và người lớn. Thiết bị này được dùng cho các ứng dụng chụp ảnh X-quang tổng thể có sử dụng các hệ thống phim chụp thông thường hoặc hệ thống chụp X-quang kỹ thuật số CR. Thiết bị được chống chỉ định sử dụng trong chụp nhũ ảnh, soi huỳnh quang hoặc chụp mạch máu. QT 10 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Tấm thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số Lux 35 Detector Carestream Health, Inc./USA Carestream Health, Inc./USA Thiết bị được thiết kế để thu nhận hình ảnh chụp x-quang về cơ thể người bao gồm cả bệnh nhân là trẻ em và người lớn. Thiết bị này được dùng cho các ứng dụng chụp ảnh X-quang tổng thể có sử dụng các hệ thống phim chụp thông thường hoặc hệ thống chụp X-quang kỹ thuật số CR. Thiết bị được chống chỉ định sử dụng trong chụp nhũ ảnh, soi huỳnh quang hoặc chụp mạch máu. QT 10 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B