STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tarjeta Bio-Type Neonatal Tarjeta Bio-Type Neonatal Comercial A&B S.A Comercial A&B S.A thẻ nước muối xét nghiệm sàng lọc kháng thể Quy tắc 5, phần III TTBYT Loại A