STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mỏ vịt khám phụ khoa D102 Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd - CHINA Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd - CHINA Dùng để khám bệnh, sử dụng 1 lần 5 mục 1 TTBYT Loại A