STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (catheter) đốt điều trị loạn nhịp AlCath ; AlCath Flux ; AlCath Flutter . VascoMed Biotronik điều trị loạn nhịp Quy tắc 8 TTBYT Loại D