STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường nuôi cấy phát hiện Enterobacteriaceae sinh carbapenemase (CPE) BD BBL™ CHROMagar™ CPE Becton Dickinson GmbH Becton Dickinson GmbH BD BBL™ CHROMagar™ CPE là môi trường sàng lọc sinh sắc tố chọn lọc để phát hiện Enterobacteriaceae sinh carbapenemase (CPE). Các mẫu bệnh phẩm thích hợp bao gồm gạc trực tràng, quanh hậu môn và các loại mẫu bệnh phẩm lâm sàng khác (xem Các loại mẫu bệnh phẩm). Ngoài ra, môi trường cho phép xác định E. coli mà không cần xét nghiệm khẳng định thêm và cũng để phát hiện các nhóm sinh vật Klebsiella-Enterobacter- Citrobacter-Serratia và Proteus-Morganella-Providencia. Các chủng phân lập thu được trên môi trường này phải được xác nhận là sinh carbapenemase bằng các xét nghiệm bổ sung. Quy tắc 6, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B