STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay dao cắt đốt điện đơn cực dùng 1 lần Theo phụ lục Theo phụ lục MSB Medical (Wuhan) Co., Ltd. Tay dao đốt điện đơn cực dùng để cắt, đốt cầm máu trong phẫu thuật khi kết nối với dao mổ điện cao tầng Mục 2, Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C