STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sonde dẫn lưu màng phổi HTD0301S; HTD0302S Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Ống dẫn lưu màng phổi được sử dụng trong cả tình huống khẩn cấp/ không khẩn cẩp. Nó được sử dụng cho các tình trạng mà có thể dẫn đến xẹp phổi. Một số tình trạng nêu trên: - Sau phẫu thuật hoặc tổn thương ngực. - Tràn khí màng phổi - Tràn dịch màng phổi do chảy máu lồng ngực, tích tụ mỡ, dịch, áp xe hoặc tụ mủ ở phổi, ngực, hoặc suy tim. Quy tắc 6, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống nội khí quản 2 nòng HTZ28; HTZ32; HTZ35, HTZ37; HTZ39 Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Dùng cho thông khí một phổi trong phẫu thuật lồng ngực, rửa phổi toàn bộ,nội soi màng phổi, cấp cứu ho máu nặng Quy tắc 5 phần II phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Mask thanh quản 2 nòng HTC0810H; HTC0815H; HTC0820H; HTC0825H; HTC0530H; HTC0840H; HTC0850H Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Dùng trong phác đồ kiểm soát đường thở khó Quy tắc 5 phần II phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Mask thanh quản 1 nòng HTC0810; HTC0815; HTC0820; HTC0825; HTC0530; HTC0840; HTC0850 Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Dùng trong phác đồ kiểm soát đường thở khó Quy tắc 5 phần II phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Dây cho ăn silicon HTD0904S; HTD0905S; HTD0906S; HTD0908S; HTA0910S; HTD0912S; HTD0914S; HTD0916S; HTD0918S; HTD0920S Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Sử dụng để đặt vào dạ dày hút dịch và cho ăn Quy tắc 5, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
6 Dây cho ăn PVC HTD0904; HTD0905; HTD0906; HTD0908; HTA0910; HTD0912; HTD0914; HTD0916; HTD0918; HTD0920 Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Sử dụng để đặt vào dạ dày hút dịch và cho ăn Quy tắc 5, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B