STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục UK Implant manufacturing Co. Limited Dùng để thay thế cho thủy tinh thể tự nhiên bị ảnh hưởng ở những người có vấn đề về thị lực Quy tắc 8, mục B, phần II, phụ lục I TTBYT Loại C