STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông JJ Theo phụ lục Theo phụ lục Seplou Medical, Inc. Dùng để nong niệu quản Quy tắc 5, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Miếng dán phẫu thuật chuyên dùng cho tán sỏi qua da SPSF0145 Seplou Medical, Inc. Seplou Medical, Inc. Dùng để dán vào vùng phẫu thuật qua da Quy tắc 4, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Vỏ ngoài dùng cho ống kính soi mềm Theo phụ lục Theo phụ lục eplou Medical, Inc. Dùng bảo vệ ống kính soi mềm Quy tắc 5, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Bộ nong thận chuyên dùng cho tán sỏi qua da SPPN0218 Seplou Medical, Inc. Seplou Medical, Inc. Dùng để chọc và dẫn lưu dịch thận qua da Quy tắc 6, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Ống thông niệu quản dùng cho tán sỏi qua da SPUC0160 Seplou Medical, Inc. Seplou Medical, Inc. Dùng để dẫn lưu nước tiểu từ niệu quản ra Quy tắc 5, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Dây dẫn đường dùng trong niệu quản Theo phụ lục Theo phụ lục Seplou Medical, Inc. Dùng để dẫn đường đặt Sonde niệu quản Quy tắc 5, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B