STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm cảm biến nhận ảnh kỹ thuật số Pixium 3030S Thales AVS France SAS General Medical Merate S.p.A. Nhận tia X phát ra từ bóng X-quang, các tia này đi qua cơ thể người đến tấm cảm biến nhận ảnh kỹ thuật số. Hệ thống xử lý hình ảnh của máy X-quang sẽ tái tạo hình ảnh bên trong cơ thể người để phục vụ chẩn đoán. Quy tắc 10, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B