STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu AD901 True Fantasy Technology Co., Ltd True Fantasy Technology Co., Ltd Sử dụng để đo nồng độ oxy bão hòa trong máu Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu LK87; LK88 Shenzhen Xingwensheng Hardware Products Co., Ltd Shenzhen Xingwensheng Hardware Products Co., Ltd Sử dụng để đo nồng độ oxy bão hòa trong máu Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C