STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang phục, phụ kiện chống bức xạ Theo phụ lục Theo phụ lục Lite Tech, INC., USA Sử dụng trong môi trường bức xạ tia X, chống tia X xâm nhập vào cơ thể, các vùng nhạy cảm với bức xạ. Quy tắc 4 TTBYT Loại A