STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xương nhân tạo dùng trong phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục Exabone GmbH Sử dụng để làm đầy và bù đắp các khiếm khuyết của cấu trúc xương trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật cột sống. Quy tắc 14, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D