STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử xét nghiệm định tính và bán định lượng 11 thông số nước tiểu H11 Dirui Industrial Co., Ltd Dirui Industrial Co., Ltd Que thử H11 được dùng để định tính và bán định lượng các thông số nước tiểu sau: Urobilinogen, Bilirubin, Ketone (acetoacetic acid), Máu, Protein, Nitrite, Leukocytes, Glucose, tỷ trọng, pH và ascorbic acid Quy tắc 6, phần III, Phụ lục I- Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B