STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm miễn dịch iCHROMA III Boditech Med Inc, Korea (Republic) Boditech Med Inc, Korea (Republic) Máy xét nghiệm miễn dịch tự động được dùng để định lượng các chất phân tích trong mẫu bệnh phẩm nhằm phục vụ chẩn đoán. Quy tắc 3/ Phần III- Phụ lục I-Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C