STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Easyseal Enco có bóng Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Đặt nội khí quản cho bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật và điều trị bệnh Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống nội khí quản Easyseal Enco không bóng Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Đặt nội khí quản cho bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật và điều trị bệnh Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống nội khí quản lò xo Easyseal Reny có bóng Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Đặt nội khí quản cho bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật và điều trị bệnh Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Ống nội khí quản Easyseal có bóng, có cổng hút dịch Lumen Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Đặt nội khí quản cho bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật và điều trị bệnh Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Ống nội khí quản Easyseal có bóng, cong miệng Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Đặt nội khí quản cho bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật và điều trị bệnh Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Ống nội khí quản Easyseal có bóng, cong mũi Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Đặt nội khí quản cho bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật và điều trị bệnh Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B