STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị tập chi trên chi dưới Q health PUL for Upper, Lower, Millstone, With moving cart for bed; Q health UL for Upper, Lower; Q health MUL Cybermedic Cybermedic Phân phối Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A