STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Hangzhou Formed Medical Devices Co.,Ltd Ống nội khí quản được thiết kế để thiết lập và duy trì đường thở tức thời trong cấp cứu. Được sử dụng để cung cấp trực tiếp và không bị cản trở đến phổi Quy tắc 5, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B