STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng cố định gây mê Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Dùng cố định Mask gây mê Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B